Personale / Kontakt

Cafe Danehof
Sprotoften 1, 3.
5800 Nyborg
Tlf. 6333 6933
Eller ring på mobilnummer
angivet nedenfor ved
Henriette Skøtt

Den fælles ledelse
Flemming Holt Nielsen
Institutionsleder

Mobil 20 46 11 39Dorthe Hansen
Souschef

Fælles administration
Randi Geert-Jørgensen
Kontorassistent

Cafe Danehof
Henriette Skøtt
Gruppekoordinator
Socialpædagog
Mobil 51 59 91 93Bjarne K. Jensen
PædagogTrine Frølich
Pædagog (På barsel)


Mette Fred Holm
Pædagog
Barsels Vikar

Til sidens top