Vision

På Carlsminde kollegiet er vores vision at:

  • Carlsminde kollegiet skal være dét fortrukne botilbud i overgangen fra ung til voksen for alle interessenter.
  • Carlsminde kollegiet skal skabe en ungdomskultur, der afspejler det omgivende samfund.
  • Carlsminde kollegiet skal udvikle et koncept med afsæt i empowerment og rehabilitering, der gør beboerne i            stand til at klare et så selvstændigt liv som muligt på egne præmisser. Målet er det selvstændige menneske –            fra velfærd til selvværd.
Til sidens top