Pædagogik

Rehabilitering

På Carlsminde kollegiet arbejder vi ud fra den rehabiliterende tankegang, med henblik på at de unge opnår et så selvstændigt og menigsfuldt liv som muligt. Rehabiliteringen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

I rehabilitering arbejder vi med de 3 arbejdsformer: kompenserende, aktivende og rehabiliterende, ved at opstille SMARTE mål, er målet at den unge rykker fra kompenserende op til rehabiliterende.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og opstiller mål derefter. Den enekelte unge skal arbejde ud fra forskellige mål, der er med til at videreudvikle deres evne til at tage vare på eget liv.

Til sidens top