Job og rehab

Job og rehab:

– Serviceteam
– Produktion- og køkkenteam
– Kreateam

Job og rehab:

De medarbejdere som arbejder i Job og rehab, har mulighed for at få timeløn for det arbejde de udfører.
Der vil være fokus på at opkvalificere de medarbejder, som ønsker at komme i et skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Derfor vil en del medarbejder skulle tage stilling til, om de har lyst afprøve det i et praktikophold.

Serviceteam

Har følgende opgaver: Rengøring af alle fællesarealerne, pedelopgaver, haven, snerydning, garnproduktion, vask og vedligehold af køretøjerne, It-opgaver og egenproduktion af trævarer.

Produktions- og køkkenteam

Har følgende opgaver: Produktionsopgaver, lave og sælge mad i kantinen, opvask, rengøring af kantinen, kørselsopgaver, brændeproduktion, egenproduktion af trævarer og opkvalificering til skånejob.

Kreateam

Har følgende opgaver: Producere glaskunst og lys til salg, lave kreative effekter til salg, sy opgaver, scanneopgaver, telefonpasning, lave et webkatalog af vores varer og tage på markeder for at sælge effekterne.

Til sidens top