Seniorsgruppen

Seniorgruppen – et tilbud på Nyborgværkstedet.

Fysisk råder Seniorgruppen over tre hjemligt indrettede rum, som er funktionsopdelt efter den enkeltes behov. Medarbejderne har primær tilknytning til et rum, tilpasset efter relationer med deres øvrige kolleger.
Reminicens er en af de aktiviteter der lægges stor vægt på, samtale i mindre grupper eller individuelt hvor der ofte tages udgangspunkt i billeder. Der tilbydes pædagogisk massage, der er fokus på bevægelse samt de gode oplevelser i naturen og årets gang samt de traditioner og begivenheder der er.
Der arbejdes rehabiliterende i forhold til træning af ADL funktioner og forebyggelse af fremtidige udfordringer.
Der arbejdes med stabilisering af arrousel, bla. råder Seniorgruppen over sansestimulerende stole og vi arbejder bevidst med audiotive og visuelle sansoplevelser både på filmlærred og gennem musik.
Tydelighed er i Seniorgruppen en forudsætning for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Tydeligheden for den enkelte opnås bla ved hjælp af billeder, pictogrammer, dags- og ugeskemaer på tavler og Ipad, tydelig kommunikation, tegnsprog samt fysisk og verbal guidning.

Når der skabes et struktureret og behageligt miljø, frigiver det ressourcer hos den enkelte medarbejder til at opnå stjernestunder.

Seniorgruppen tilbyder et tværfagligt team og øget normering for at imødekomme den enkeltes behov i seniortilværelsen.

Til sidens top