Værdigrundlag

Livsglæde:

1: Værdsættelse

Vi vil rose hinanden, give positive respons og konstruktiv kritik.
Vi tror på, at alle har gode intentioner og gør det bedste de kan.

2: Smil

Vi vil starte dagen med et smil og have det sjovt sammen.
Vi vil grine med hinanden og ved, at have humor er individuel.

3. Omsorg

Vi vil udvise interesse og empati overfor hinanden.
Vi vil støtte hinden i dét, som er svært.

Arbejdsglæde

1: Ansvarlighed

Vi vil være pligtopfyldende og selvstændige.
Vi vil tage hinanden seriøst.

2: Samarbejde

Vi vil være fleksible.
Vi vil være hjælpsomme og se vores arbejdsplads som en helhed.

3: Udvikling

Vi vil være aktive, iderige og inspirere hinanden.
Vi vil skabe et udviklingsorienteret miljø.


Pædagogisk fundament på Nyborgværkstedet

Kerneydelsen:

Skabe rammerne for en meningsfuld hverdag for den enkelte gennem beskæftigelse og samvær.

Vision:

Vores vision er at indgå i og præge udviklingen af beskæftigelsestilbuddet for borgere med behov for støtte.
At skabe et motiverende, indspirende og dynamisk sted, der tager afsæt i medarbejdernes egne ønsker, drømme og behov.
Vi har alle sammen pligt til at udvikle og flytte vores syn på, hvad der kan lade sig gøre, glæde os over andres succeser og fastholde retten til at drømme stort…….

Mission:

Vi skal motivere og inspirere medarbejderne til at åbne mulighedernes døre og støtte dem i de udfordringer, der kommer.
Vi skal skabe en pædagogisk praksis og kultur, centreret omkring begreberne kompenserende, aktiverende og rehabiliterende med en borgercentreret tilgang, hvor smarte mål laves sammen med og er relevante for borgerne.
Vi skal hele tiden være bevidste om det store ansvar, vi som rollemodeller har i forhold til den kultur, der hersker på stedet.
Vi skal skabe et dynamisk miljø, hvor den fremadrettede, udviklende og positive indstilling er omdrejningspunktet. Et dynamisk miljø opstår, når alle oplever sig selv som en positiv del af udviklingen, og de gode historier bliver til fælleseje.


Til sidens top