Medarbejderrådet

web_motiv_1

Medarbejderrådet er det forum, hvor medarbejderne har indflydelse og medbestemmelse. Til møderne deltager souschefen, som viderebringer de aktuelle emner, der er blevet debatteret. Ligeledes er det her, man hører medarbejdernes mening om nye tiltag og ideer.

Medarbejderrådet består af 8 medarbejdere fra NVA, 2 medarbejdere fra cafe Danehof og 4 suppleanter og vores souschef. Der afholdes møde 1 gang om måneden af ca. 2 timers varighed.

Der er valg til rådet hver 2. år i november.

Hver gang er der faste punkter, som gennemgås:

  • Referat fra sidste møde
  • Nyt fra temaerne
  • Nyt fra Danehof
  • Nyt fra Samrådet
  • Information fra personalet
  • Eventuelt

Derudover snakkes der om forskellige emner, f.eks. fester, jubilæer, julefrokost.

Medarbejderrådet arrangerer diskotek og film en gang om måneden, hvor de står for salg af sodavand og chips og sunde ting. Ligeledes er det Medarbejderrådet, der står for sommerferieafslutningen.

Til sidens top