Pårørenderådet

Pårørenderådet.

I 2018 blev der afholdt en ekstra ordinært generalforsamling i Samrådet, hvor foreningen blev nedlagt. Det blev i stedet besluttet at oprette et Pårørenderåd, med aktive og passive pårørende.
De aktive pårørende deltager i et årligt møde, hvor Nyborgværkstedet fremlægger en status på nye tiltag og årets arrangementer planlægges.
De passive pårørende kommer på en mailliste, som bruges til arrangementer, hvor Nyborgværkstedet har brug for frivillige hjælper.
Hvis man ønsker at bliver aktiv eller passiv pårørende, kan man sende en mail til fhni@nyborg.dk med ens kontaktoplysninger.

Til sidens top